MAT-60350 - Tilastolliset monimuuttujamenetelmät
MAT-60350_07.12.2015.pdf