MAT-53750 - Johdatusta geometrisiin algebroihin ja niiden sovellutuksiin
2012.03.05 MAT-53750_05032012.pdf