72082 - Kvanttimekaniikka
2013.09.23 72082_23092013_viikkokoe1.pdf