Kurssitunnus Nimi
ACI-20010 Automaatiotekniikan perusteet
ACI-20090 Mallinnus ja simulointi
ACI-31040 Automaatiolaitteet ja -verkot
ACI-41050 Sumea laskenta
ARK-23200 Rakennetekniikka
ARS-1200 Korjausrakentamisen perusteet
ARS-2310 Rakennusopin ammattikurssi
ASE-1120 Mittaus
ASE-1130 Automaatio
ASE-1250 Järjestelmien ohjaus
ASE-1251 Järjestelmien ohjaus
ASE-1330 Automaatiosuunnittelun perusteet
ASE-1510 Biomittausten perusteet
ASE-2170 Automaatiojärjestelmät ja -suunnittelu
ASE-7450 Akustiikan perusteet
AYS-2100 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet
BIO-1010 Ympäristötekniikan perusteet 1
BIO-1030 Ympäristötekniikan perusteet 2
BIO-1200 Biokemia I
BIO-1400 Hydromekaniikan perusteet
BIO-1600 Ympäristöanalytiikka
BIO-2200 Mikrobiologia II
BIO-3100 Haitta-aineiden biohajoaminen ja biotekninen käsittely
BIO-34150 Kompostoituvat biomateriaalit
BIO-4000 Vesikemia
BIO-4150 Hydromekaniikan sovellukset
BIO-4210 Vesi- ja jätehuoltotekniikan fysikaaliset ja kemialliset yksikköoperaatiot
BIO-4650 Materiaalivirtojen hallinta
BIO-5000 Kestävä kehitys
BIO-5300 Hydrologia
BIO-5350 Sovellettu limnologia
BIO-5900 Reaktorin suunnittelu ja mallintaminen
BIO-59212 Hydromekaniikka
BIOM-1100 Johdanto biomateriaaleihin
BIOM-2100 Kudosteknologia 1
BME-1010 Ihmisen anatomia ja fysiologia
BME-1110 Ihmiskehon fysikaaliset ilmiöt ja niiden mittaaminen
BME-1177 Biomedical engineering: research and productization
BME-2636 Lääketieteellinen kuva-analyysi
BME-4806 Implantology
DEE-11010 Sähköenergiajärjestelmät
DEE-12010 Kolmivaihejärjestelmät
DEE-23030 Sähkömarkkinat
DEE-53000 Energian varastointi ja uudet energialähteet
DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet
DEE-53020 Tuulivoiman perusteet
DEE-53100 Johdatus uusiutuviin energianlähteisiin
DEE-53106 Introduction to Renewable Energy Sources
DEE-54010 Suprajohtavuus sähköverkossa
DEE-54020 Polttokennot ja vetyteknologiat
EDE-02020 Lämpötekniikan perusteet
EDE-61100 Lämpötekniikan mittaukset
EDE-75200 Jäähdytystekniikan peruskurssi
ELE-1030 Elektroniikan perusteet 3
ELE-2050 Elektroniikan työkurssi
ELE-2100 Puolijohdekomponenttien sovellukset
ELE-2201 Analogiatekniikka
ELE-2250 Johdatus suurtaajuustekniikkaan
ELT-40000 Tiedonsiirtotekniikan perusteet
ELT-53206 P2P
ELT-53606 Network
ELT-61100 Ihmisen fysiologia
ELT-61106 Ihmisen fysiologia
ELT-61150 Ihmiskehon fysikaaliset ominaisuudet
ELT-61216 Biomedical Engineering: Signals and Systems
ELT-61406 Radiation Physics
ELT-64206 Magnetic Resonance and Ultrasound Imaging
ELT-81000 WWW-kurssi:Sähkö, elektroniikka ja ympäristö
ELT-81150 Ympäristöterveyden perusteet
ELT-82050 Tekniikan kehitykseen liittyvät terveyskysymykset
ELT-82100 Energia-alan terveyskysymykset
ENER-1100 Energiatekniikan mittaukset
ENER-1200 Ilmansuojelu
ENER-2010 Termodynamiikan perusteet
ENER-2020 Lämpötekniikan perusteet
ENER-2060 Teknillinen termodynamiikka
ENER-3051 Lämmönsiirron jatkokurssi
ENER-4010 Virtausoppi
ENER-4040 Kitkallinen virtaus
ENER-4041 Kitkallinen virtaus
ENER-4080 Virtauskoneet
ENER-5050 LVI-tekniikan perusteet
ENER-6010 Polttotekniikka
ENER-7010 Teollisuuden prosessit
ENER-7200 Prosessien simulointi
ENER-7250 Prosessien optimointi
ENER-8010 Energiatekniikan perusteet
ENER-8100 Energiatalous
ENER-8220 Ydinvoimalaitokset
ENER-8240 Voimalaitostekniikka
FYS-1080 Insinöörifysiikka I: teoria ja laboratorioharjoitukset
FYS-1091 Insinöörifysiikka I
FYS-1101 Insinöörifysiikka II
FYS-1130 Insinoorifysiikka II
FYS-1160 Fysiikka S 2
FYS-1170 Fysiikka S III
FYS-1240 Laaja fysiikka 1
FYS-1241 Laaja fysiikka 1
FYS-1250 Laaja fysiikka 2
FYS-1251 Laaja fysiikka 2
FYS-1260 Laaja fysiikka 3
FYS-1270 Laaja fysiikka IV
FYS-1340 Termofysiikka
FYS-1350 Nanofysiikka
FYS-1370 Statistinen fysiikka
FYS-1376 Statistical physics
FYS-1400 Optiikka
FYS-1430 Johdatus ydinfysiikkaan
FYS-1480 Kiinteän olomuodon fysiikka A
FYS-1490 Kiinteän olomuodon fysiikka B
FYS-1500 Kiinteän olomuodon fysiikka C
FYS-1610 Kvanttimekaniikka 1
FYS-1620 Solid state physics
FYS-1626 Solid state physics
FYS-1640 Klassinen mekaniikka
FYS-1670 Astrofysiikka
FYS-1700 Avaruustekniikka
FYS-1760 Kvanttimekaniikka 2
FYS-2106 Introduction to surface science
FYS-3100 Aerosolifysiikka
FYS-3200 Aerosolifysiikka
FYS-4200 Laskennallinen fysiikka II
FYS-4300 Fysiikan matemaattiset apuneuvot
FYS-4400 Analyyttinen mekaniikka
FYS-5100 Optiikka 2
FYS-5106 Optiikka 2
FYS-5200 Optisen spektroskopian perusteet
FYS-5206 Optical spectroscopy
FYS-5400 Laserfysiikka
FYS-5416 Laser physics 1
FYS-5426 Laser physics 2
FYS-5510 Epälineaarinen optiikka 1
FYS-5516 Nonlinear optics 1
FYS-5526 Nonlinear optics
FYS-5606 Semiclassical light-matter interaction
FYS-6100 Puolijohdetekniikan perusteet
FYS-6106 Basic semiconductor technology
FYS-6216 Puolijohdefysiikka 1
FYS-6300 Molekyylien ja nanorakenteiden kvanttiteoria
FYS-6606 Photonics
FYS-6706 Optical communication systems
FYS-7100 Johdatus pehmeän aineen fysiikkaan
FYS-7106 Introduction to soft matter physics
FYS-7200 Biologinen fysiikka
FYS-7206 Biological physics
FYS-7306 Molecular modeling of bio- and nano systems
HIU-1X21 Hiukkasfysiikka
IHA-3206 Servo systems
KEB-13000 Hydromekaniikka
KEB-21000 Biokemia I
KEB-21100 Mikrobiologia I
KEB-21400 Vesikemia
KEB-21600 Ympäristöanalytiikka
KEB-22000 Ympäristöbiotekniikan operaatiot
KEB-22100 Ympäristötekniikan fysikaaliset ja kemialliset operaatiot
KEB-23606 Biogas technology for material flow management and energy production
KEB-24100 Verkostosuunnittelu
KEB-24200 Ympäristötekniikan laboratorioharjoitukset
KEB-24306 Remediation of contaminated environment
KEB-24400 Materiaalivirtojen hallinta
KEB-24500 Laitossuunnittelu
KEB-40000 Energiatekniikan perusteet
KEB-40100 Lämpötekniikka
KEB-40200 Lämmönsiirto
KEB-40300 Teknillinen termodynamiikka
KEB-41100 Ilmansuojelu
KEB-41500 Teollisuuden prosessit
KEB-43100 Höyrytekniikka
KEB-43200 Voimalaitostekniikka
KEB-43500 Energiatalous
KEB-45100 Polttotekniikka
KEB-45200 Reaktiiviset virtaukset I
KEB-48200 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus
KEB-48300 Biojalostamon mitoitus
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1
KEB-62210 Fysikaalinen kemia I
KEB-62220 Fysikaalinen kemia 2
KEB-63250 Industrial organic chemistry
KEB-63256 Industrial organic chemistry
KEB-64046 Organic Chemistry 2
KEB-64100 Katalyyttikemia
KEB-64150 Ympäristökemia
KEB-64356 Chromatography
KEB-64357 Chromatography and mass spectrometry
KEB-64406 NMR Spectroscopy
KEB-64407 NMR Spectroscopy
KEB-65056 Spectroscopy and Quantum Chemistry
KEB-65106 Photochemistry
KEB-65156 Experimental Optical Spectroscopy
KEB-8210 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus
KEM-1050 Kemian perusteet
KEM-1150 Laaja kemia 1
KEM-1200 Laaja kemia 2
KEM-1250 Laaja kemia 3
KEM-1350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat
KEM-1430 Laaja kemia 3
KEM-2200 Fysikaalinen kemia 1
KEM-2210 Fysikaalinen kemia 1
KEM-2220 Fysikaalinen_kemia_2
KEM-2250 Fysikaalinen kemia 2
KEM-2300 Fysikaalinen kemia 3
KEM-3100 Polymeerikemia
KEM-3200 Pintakemia
KEM-35105 Metallien kemia
KEM-35210 Valokemia
KEM-4040 Orgaanisen kemian jatkokurssi
KEM-4050 Orgaanisen kemian työt 2
KEM-4100 Katalyyttikemia
KEM-4150 Ympäristökemia
KEM-4200 Metallien kemia
KEM-4350 Kromatografia ja massaspektrometria
KEM-4356 Chromatography and mass-spectrometry
KEM-4406 NMR Spectroscopy
KEM-5050 Spectroscopy
KEM-5056 Spectroscopy
KEM-5100 Valokemia
KEM-5157 Experimental Optical Spectroscopy
KEM-5176 Nanochemistry
KEM-5200 Bio-orgaaninen kemia
KEM-5250 Teollinen orgaaninen kemia
KEM-63250 Teollinen orgaaninen kemia
KEM-64046 Organic
KEM-64150 Ympäristökemia
KEM-65056 Spectroscopy
KSU-6120 Rakennusten konetekniset laitteet
LIKU-1110 Liikennetekniikan perusteet
LIKU-2441 Älykkäät liikennejärjestelmät
LTT-1010 Ihmisen anatomia ja fysiologia
LTT-1100 Lääketieteellisen tekniikan perusteet
LTT-1106 Introduction to Biomedical Engineering
LTT-3306 Radiation and Safety
LTT-3310 Säteilysuojelusäännökset
MAT-01160 Matematiikka 1
MAT-01230 Insinöörimatematiikka C 2
MAT-01260 Matematiikka 2
MAT-01300 Insinöörimatematiikka X 3
MAT-01330 Insinöörimatematiikka C 3
MAT-01360 Matematiikka 3
MAT-01400 Insinöörimatematiikka X 4
MAT-01430 Insinöörimatematiikka C 4
MAT-01460 Matematiikka 4
MAT-02400 Vektorianalyysi
MAT-02450 Fourier'n menetelmät
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta
MAT-02550 Tilastomatematiikka
MAT-02600 Diskreetti matematiikka
MAT-02650 Algoritmimatematiikka
MAT-02700 Operaatiotutkimus
MAT-10100 Johdatus yliopistomatematiikkaan
MAT-10410 Insinöörimatematiikka X 1u
MAT-10434 Insinöörimatematiikka D3u
MAT-10444 Insinöörimatematiikka D4u
MAT-13410 Laaja matematiikka 1
MAT-13411 Laaja matematiikka 1i
MAT-13420 Laaja matematiikka 2
MAT-13421 Laaja matematiikka 2i
MAT-13430 Laaja matematiikka 3
MAT-13440 Laaja matematiikka 4
MAT-13450 Laaja matematiikka 5
MAT-13510 Laaja matematiikka 1u
MAT-13520 Laaja matematiikka 2u
MAT-13530 Laaja matematiikka 3u
MAT-13540 Laaja matematiikka 4u
MAT-20400 Vektorianalyysi
MAT-20401 Vektorianalyysi
MAT-20450 Fourier'n menetelmät
MAT-20451 Fourier'n menetelmät
MAT-20500 Todennäköisyyslaskenta
MAT-20501 Todennäköisyyslaskenta
MAT-20600 Diskreetti matematiikka
MAT-20601 Diskreetti matematiikka
MAT-21160 Algoritmimatematiikka
MAT-21161 Algoritmimatematiikka
MAT-21240 Operaatiotutkimus
MAT-21241 Operaatiotutkimus
MAT-30190 Matriisilaskenta 1
MAT-31080 Kompleksimuuttujan funktiot
MAT-31090 Matriisilaskenta 1
MAT-31101 Numeerinen analyysi 1
MAT-31102 Numeerinen analyysi
MAT-33310 Tilastomatematiikka
MAT-33311 Tilastomatematiikka 1
MAT-33350 Vektorikentät
MAT-33351 Vektorikentät
MAT-33500 Differentiaaliyhtälöt
MAT-35000 Dynaamiset systeemit ja kaaos
MAT-41120 Matemaattinen optimointiteoria
MAT-41122 Matemaattinen optimointiteoria I
MAT-41140 Johdatus funktionaalianalyysiin
MAT-41150 Algebra I
MAT-41156 Algebra 1
MAT-41180 Formaalit kielet
MAT-41190 Graafiteoria
MAT-41281 Tilastolliset muuttujamenetelmät
MAT-41296 Measure and integration theory
MAT-42106 Applied logics
MAT-42500 Matematiikan historia
MAT-43650 Matemaattinen analyysi
MAT-43850 Matemaattinen analyysi 2
MAT-45800 Paikannuksen matematiikka
MAT-45807 Mathematics for Positioning
MAT-51216 Information Theory
MAT-51310 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt
MAT-51706 Bayesian methods
MAT-52500 Inversio-ongelmat
MAT-52506 Inverse problems
MAT-52600 Matemaattinen kryptologia
MAT-52800 Soft Computing
MAT-53100 Numeerinen analyysi 2
MAT-53101 Numeerinen analyysi 2
MAT-53551 Funktionaalianalyysin jatkokurssi
MAT-53707 Algebra 2
MAT-53750 Johdatusta geometrisiin algebroihin ja niiden sovellutuksiin
MAT-55210 Sovelletun matematiikan erityiskysymyksiä
MAT-59056 Mathematical Logic
MAT-60000 Matriisilaskenta 1
MAT-60050 Algebra
MAT-60056 Algebra
MAT-60100 Kompleksimuuttujan funktiot
MAT-60150 Differentiaaliyhtälöt
MAT-60200 Matemaattinen analyysi
MAT-60206 Matemaattinen analyysi
MAT-60350 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät
MAT-61006 Johdatus funktioanalyysiin
MAT-61256 Geometric
MAT-62006 Inverse problems
MAT-6206 Mathematical analysis
MAT-63256 Mathematical Cryptology
MAT-75006 Artificial Intelligence
MAT-80000 Johdatus hypermediaan
MATHM-3710 Johdatus hypermediaan
MATHM-5735 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet
MATO Pedagogiset opinnot
MEC-2200 Dynamiikan perusteet
MEC-2350 Teknillisen mekaniikan perusteet
MEC-6120 LVI-tekniikka
MEC-6125 Rakennusten energiatekninen suunnittelu
MEI-02021 Lämpötekniikka
MEI-02100 Mekaniikka
MEI-30000 Dynamiikka
MEI-30300 Tuotekehitys
MEI-30400 Lämmönsiirto
MEI-36000 Virtausoppi
MEI-36200 Kitkallinen virtaus
MEI-36400 Teknillinen termodynamiikka
MEI-37000 Konvektiivinen lämmönsiirto
MEI-37200 Virtauskoneet
MEI-37400 Virtauslaskenta
MEI-60400 Luotettavuustekniikan ja kunnossapidon perusteet
MEI-70200 Avioniikka
MEI-71100 Lämpötekniikan mittaukset
MEI-72060 Teknillinen termodynamiikka
MEI-73010 Lämmönsiirron perusteet
MEI-73050 Prosessien simulointi
MEI-73100 Jäähdytystekniikan perusteet
MEI-73150 Jäähdytystekniikan jatkokurssi
MEI-73800 Konvektiivinen lämmönsiirto
MEI-74010 Virtausoppi
MEI-74040 Kitkallinen virtaus
MEI-74080 Virtauskoneet
MEI-74100 Turbulenssi-ilmiöt
MEI-74200 Virtauslaskennan perusteet
MEI-75200 Jäähdytystekniikan perusteet
MEI-75400 Prosessien simulointi
MIT-1010 Mittaustekniikka
MIT-3030 Mittausdatan analyysi 2
MOL-11240 Polymeerifysiikka
MOL-11260 Materiaalien termodynamiikka ja kinetiikka
MOL-12230 Polymeeripohjaisten materiaalien valmistusmenetelmät
MOL-12236 Materials Processing 2
MOL-32306 Materials performance
MOL-42166 Rheology
MOL-6500 Polymeerifysiikka
MOL-8200 Keraamit
OHJ-1100 Ohjelmointi I
OHJ-1101 Ohjelmointi I
OHJ-1110 Laaja ohjelmointi
OHJ-1150 Ohjelmointi 2
OHJ-1151 Ohjelmointi 2e
OHJ-1160 Laaja ohjelmointi
OHJ-1400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi
OHJ-1511 Ohjelmointi IIe
OHJ-2010 Tietorakenteiden käyttö
OHJ-2050 Ohjelmointikielten periaatteet
OHJ-2300 Johdatus tietojenkäsittelyteoriaan
OHJ-2306 Introduction to theoretical computer science
OHJ-2700 Tietokonegrafiikka
OHJ-3060 Ohjelmistojen testaus
OHJ-3100 Ohjelmien ylläpito ja evoluutio
OHJ-3340 Tietokantajärjestelmien suunnittelu ja toteutus
OHJ-4010 Rinnakkaisuus
OHJ-4100 Käyttöjärjestelmät
OHJ-4200 Laitteistoläheinen ohjelmointi
OHJ-5101 Web-ohjelmointi
RAK-22110 Geotekniikka
RAK-22320 Maarakennustekniikka
RAK-23610 Yhdyskunnan geotekniikka
RAK-31010 Lujuusoppi
RAK-32500 Eristysrakenteet
RAK-42130 Paikkatietoanalyysi
RAK-43160 Kaukokartoitus ja ympäristötietojärjestelmät
RAK-51000 Rakentamisen tuotantotekniikka ja työturvallisuus
RAK-52210 Rakennuttaminen
RTEK-8510 Sovellusohjelmat
RTT-3160 Rakennusalan turvallisuus
RTT-4030 Talotekniikka
RTT-8060 Paikkatietoanalyysi
RTT-8510 Sovellusohjelmat
SGN-11000 Signaalinkäsittelyn perusteet
SGN-1159 Introduction to Signal Processing
SGN-1200 Signaalinkäsittelyn menetelmät
SGN-1201 Signaalinkäsittelyn menetelmät
SGN-1251 Signaalinkäsittelyn sovellukset
SGN-2500 Johdatus hahmontunnistukseen
SGN-2556 Pattern Recognition
SGN-2606 Statistical signal processing
SGN-52406 Models of gene networks
SGN-6056 Introduction to Computational Systems Biology
SGN-6156 Computational systems biology II
SMG-1100 Piirianalyysi I
SMG-1200 Piirianalyysi 2
SMG-1300 Sähkömagneettiset kentät ja aallot 1
SMG-1400 Sähkömagneettiset kentät ja aallot 2
SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien tiedonsiirto
SMG-4350 Polttokennot ja vetyteknologia
SMG-4450 Aurinkosähkö
SMG-4500 Tuulivoima
SMG-5050 Sähkömagnetiikka ja tietoliikennetekniikka
SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus
SMG-5300 Sähkömagnetiikka ja mat. fysiikka 2
STL-3600 Ympäristöterveyden jatkokurssi
STL-3620 Energia-alan terveysvaikutukset
SVT-3440 Hajautetun tuotannon verkostovaikutukset
TEL-1010 Tehoelektroniikan perusteet
TEL-1120 Vaihtosuuntaajat
TEL-1560 Valaistustekniikan perusteet
TEL-2010 Sähkötekniikan perusteet K
TETA-1031 Projektinhallinta
TETA-1040 Puheviestintä ja neuvottelutaito
TETA-1050 Kansantalous
TETA-1100 Yritysorganisaatiot ja ihmisten johtaminen
TETA-1500 Teknologiajohtaminen
TETA-1501 Teknologiajohtaminen
TETA-2601 Strateginen johtaminen
TETA-5231 Financial Engineering
TETA-5400 Tuotantostrategiat
TIE-02206 Basic course on programming
TIE-03100 Tietoverkot ja tietoturva
TIE-04100 Käyttäjäkokemuksen perusteet
TIE-20100 Tietorakenteet ja algoritmit
TIE-21200 Ohjelmistojen
TIE-21201 Ohjelmistojen testaus
TIE-31106 Cryptography Engineering
TITA-3200 Liiketoimintatiedon hallinta
TKT-1111 Tietokonearkkitehtuuri 1
TKT-1400 ASIC-suunnittelu 1
TKT-2431 SoC-suunnittelu
TLO-2202 Liikenteen ympäristövaikutukset
TLO-22020 Liikenteen ympäristövaikutukset
TLO-25430 Logistiikkastrategiat ja logistiikkapalvelut
TLO-32200 Tietohallinto
TLO-335200 Liiketoiminnan ja tietojärjestelmien yhteensovittaminen
TLO-35416 Media
TLT-2100 Tietoliikenneverkkojen perusteet
TME-1200 Dynamiikan perusteet
TST-01116 Introduction to Information Technology
TTA-12010 Puheviestintä
TTA-21010 Organisaatiot ja ihmisten johtaminen
TTA-71010 Projektinhallinta
TTA-72030 Toiminnanohjaus
TTA-75010 Tuotantostrategia
TTA-82010 Riskienhallinta
TTA-85010 Turvallisuuslainsäädäntö
TTA-85020 Koneiden ja laitteiden turvallisuus
TTA-85030 Luotettavuus- ja riskianalyysi
TTA-85040 Ympäristöturvallinen tuotesuunnittelu
TTA-85081 Ympäristöjohtaminen
TTA-85170 Teollisten prosessien turvallisuus
TTE-41000 Laadunohjaus
TTE-51000 Tuotantokonseptit ja järjestelmät
TUR-1011 Turvallisuusjohtamisen perusteet
TUR-2100 Yrityksen turvallisuusjohtaminen
TUR-2200 Riskienhallinta
TUR-2400 Luotettavuus- ja riskianalyysi
TUR-2500 Koneiden ja laitteiden turvallisuus
TUR-3100 Prosessiautomaation turvallisuus
TUR-3230 Ympäristöriskien analysointi
TUR-3350 Tekniikan psykologia
YHTTAY-600 Algebra 1B
2900010 Teollisuustalouden peruskurssi
2900040 Johdatus kansantaloustieteeseen
2902040 Yrityksen rahoitus ja rahoitusmarkkinat
2903110 Teknologiajohtamisen perusteet
2908010 Johdatus yrittäjyyteen
2920455 Yrityksen tietojärjestelmien perusteet
3101000 Turvallisuustekniikan perusteet
31110 Turvallisuustekniikan perusteet
3500110 Insinöörikemia
3500830 Diff. pyyhkäisykalorimetria
35120 Epäorgaanisen kemian työt
35200 Spektroskopia
35210 Valokemia
5901001 Ymp. suojelutekn. perusteet
59212 Hydromekaniikka
7101200 Lääketieteellinen tuotetekniikka
7103006 Sädehoidon laitteet ja menetelmät
71100 Fysiologia
71221 Lääketieteellisen tekniikan työkurssi 1
71305 Säteily ja turvallisuus
7200023 Insinöörifysiikka 2
7200063 Atomifysiikka
7200136 Optical Communication Systems
7204200 Laskennallinen fysiikka 2
7204600 Molekyylien ja nanorakenteiden kvanttiteoria
7205100 Epälineaarisen optiikan perusteet
72064 Johdatus kiinteän olomuodon fysiikkaan
72082 Kvanttimekaniikka
72115 Puolijohdetekniikan perusteet
72122 Puolijohdefysiikka I
72123 Puolijohdefysiikka II
72135 Fotoniikka
72444 Pintatieteen perusteet
72448 Optisen spektroskopian perusteet
72451 Optisen spektroskopian menetelmät
72460 Plasmafysiikka
72681 Avaruustekniikka
72682 Astrofysiikka
7303055 Funktionaalianalyysin jatkokurssi
73040 Vektorianalyysi
73050 Tilastomatematiikka
73111 Reaalianalyysi
73123 Variaatiolaskenta
73129 Mitta- ja integraaliteoria
73131 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt
73250 Matematiikan historia
73260 Kryptologia
73265 Symbolinen analyysi 1
73280 Soft Computing
7401003 Elektroniikan perusteet II
74042 Elektroniset piirialkiot
74052 Puolijohdekomponenttien sovellukset
74252 IC-tekniikka
74510 Analogiatekniikka
75401 Mittaus- ja informaatiotekniikka
7605100 Sumea laskenta
77111 Sähköenergiatekniikka
7901100 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto
79101 Johdatus sähkötekniikkaan
79105 Sähkömateriaalioppi
79120 Lineaariset järjestelmät
79121 Piiriteoria
79128 Sähkömagneettinen yhteensopivuus
79132 Suprajohdemagneetit
79137 Magnetismi ja magneettiset materiaalit
79152 Antennit ja radioaallot
8001652 Introduction to Pattern Recognition
8001703 Neurolaskenta
8002053 Digitaalinen kuvankäsittely IO
8100000 Tietotekniikan perusteet
8103080 Olio-ohjelmointi
81125 Tietorakenteet ja algoritmit
81151 Sulautetut järjestelmät
81234 Tietokantojen perusteet
8306000 Tietoturvallisuuden perusteet
8306500 Tietoturvaprotokollat
83400 Johdatus tietoliikennetekniikkaan
8404129 Laitteiston kuvauskielet
8404190 Neurolaskenta